29 marca, godz. 23:00 | Kościół Bożego Ciała | Kraków

A brief history of a new artistic endeavour by Stanislaw Soyka and the Cracow Singers vocal ensemble takes its origin from sentiment and admiration. They decided to return to the 12-sonnets monographic album by Stanislaw Soyka, but this time in a different arrangement, specially created for a cappella performance. A new interpretation of the Shakespeare sonnets combines solo singing in a form of jazz improvisation by Stanislaw Soyka, with classic vocal art, in a rich 16-voice harmony, performed by the Cracow Singers. With mutual inspiration, the performers created a unique recording of this music, now presented on a double album. Stanislaw Soyka’s own compositions to the words of William Shakespeare were recorded in two language versions: original Read more

Ubi Sunt Performance bazuje na kompozycji chóralnej „Totentanz” Hugo Distlera – kompozytora, pochodzącego z Norymbergi. Zawarte w „Totentanz” elementy sceniczne oraz sposób podjęcia tematu śmierci, wiążą się z koncepcją performatywnego spektaklu Tadeusza Kantora i z jego ideą teatru śmierci. Kompozycja Distlera inspirowana była monumentalną kopią średniowiecznego cyklu obrazów „Taniec śmierci” w Kościele Mariackim w Lubece, stąd też obecność archaizującej stylizacji w warstwie muzycznej i słownej utworu. W “Tańcu śmierci”, podobnie jak u Kantora, umarli wkraczają do świata żywych i podejmują z nimi dialog. W koncepcji performance’u UBI SUNT w miejsce poezji barokowego poety mistycznego Angelusa Silesiusa dzielącej przebiegi instrumentalne i wokalne, pojawiają się fragmenty polskiego moralitetu średniowiecznego “Rozmowa mistrza Polikarpa ze Read more

Krakowskie Noce to cykl cennych przedsięwzięć, na który składają się: Noc Muzeów, Noc Teatrów, Noc Jazzu, Noc Cracovia Sacra oraz Noc Poezji. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest ożywienie środowisk: muzealnego i galeryjnego, teatralnego, jazzowego, kościelnego i literackiego oraz popularyzacja na szeroką skalę miejsc i twórczości w wybranej dziedzinie. Udział w wydarzeniach programowych oraz imprezach towarzyszących jest bezpłatny. Nocne zwiedzanie to przede wszystkim eksploracja obiektów na co dzień niedostępnych, zgłębianie zakamarków scen krakowskich teatrów czy pomieszczeń muzealnych. To przebywanie z kulturą wysoką, zwłaszcza poprzez nieograniczony wstęp na ekspozycje muzealne; uczestnictwo w życiu teatralnym miasta, poznawanie najnowocześniejszych osiągnięć w europejskim jazzie, odkrywanie zamkniętych w klasztornych skarbcach sakraliów czy ciekawe spotkania z poezją. To Read more

“Ptasie Plotki, czyli rzecz o muzyce” to cykle koncertowe z ​utworami Witolda Lutosławskiego. Piosenki dla dzieci Witolda Lutosławskiego zaliczane były przez samego kompozytora do kręgu utworów użytkowych, których wiele powstało w powojennym dziesięcioleciu. Pomimo zamierzonej przystępności, o której decyduje prostota melodii oraz przejrzystość faktury fortepianowej i harmoniczno-rytmiczna finezja, cechuje je wysoki poziom artystyczny, mieszczący się jednak w możliwościach odtwórczych dzieci. Do projektu angażowane są żeńskie głosy Cracow Singers. Wspólnie z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej wykonujemy piosenki Witolda Lutosławskiego w półscenicznej realizacji.