CD_Oh drogie perły

Oh drogie perły…

Najnowsza płyta CD zespołu Cracow Singers, to premierowa prezentacja nieznanych dotąd kolęd, które zapisane zostały w cennych Kancjonałach, powstałych i przechowywanych od ponad 400 lat w Opactwie Benedyktynek w podkrakowskich Staniątkach.
Wybrane kolędy śpiewane są w zarówno po łacinie jak i w urodziwym bardzo –  języku staropolskim. Sam zapis nutowy stanowią oryginalne partytury, partytury z uzupełnieniami w obrębie np. jednego lub dwóch głosów oraz autorskie opracowania kolęd w stylu renesansowych pieśni wielogłosowych, bazujących na temacie chorałowym.

Dzieciątko się narodziło

Join us

audio

odp

Płyta dostępna na:

Oh drogie perły... Kolędy z kancjonałów Benedyktynek Staniąteckich

Oh drogie perły… Kolędy z kancjonałów Benedyktynek Staniąteckich, to premierowa prezentacja nieznanych dotąd kolęd, które zapisane zostały w cennych Kancjonałach, powstałych i przechowywanych od ponad 400 lat w Opactwie Benedyktynek w podkrakowskich Staniątkach. Wybrane kolędy śpiewane są w zarówno po łacinie jak i w urodziwym bardzo – języku staropolskim. Sam zapis nutowy stanowią oryginalne partytury, partytury z uzupełnieniami w obrębie np. jednego lub dwóch głosów oraz autorskie opracowania kolęd w stylu renesansowych pieśni wielogłosowych, bazujących na temacie chorałowym.

Cracow Singers oraz zaproszeni goście: Tomas Celis Sanchez (instrumenty perkusyjne), Mateusz Kowalski (viola da gamba) oraz Filip Presseisen (pozytyw), przenoszą nas w dawne wieki, w dawny czas Świąt Bożego Narodzenia…

Płyta została zarejestrowana o kościele Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Staniątkach.

Tabulatura Joannis de Lyublyn 1540 - Sacrum et Profanum

Tabulatura Jana z Lublina należy do najważniejszych źródeł europejskiego dziedzictwa muzycznego. Na 260 kartach spisano ponad 234 kompozycji, w ogromnej większości o charakterze liturgicznym, ponad 250 praktycznych przykładów muzycznych i traktat teoretyczny. Po tabulaturze watykańskiej, to drugi największy zbiór muzyki na organy w szesnastowiecznej Europie, będący kompendium ówczesnej sztuki muzycznej. Tabulatura nie powstawała w artystycznej próżni i sama w sobie świadczy o ogólnej bardzo wysokiej kulturze i bardzo zaawansowanej praktyce organowej w czasach Złotego Wieku na terenach Pierwszej Rzeczypospolitej.

Płyta CD zawiera wybór kompozycji uzupełniony o części chorałowe z Graduału Jana Olbrachta.

Koniunkcja Panufnik