BRONZE
WPŁAĆ DOTACJĘ

Bronze
Brązowy SponsorPLN500 - 999/rokdarowizna w dowolnej kwocie z przedziału
Co otrzymasz w zamian?

Znajdziesz się na liście naszych Darczyńców

Otrzymasz album Soyka & Cracow Singers. Shakespeare a cappella