GLOD
WPŁAĆ DOTACJĘ

Gold
Srebrny SponsorPLN4000/rokdarowizna w dowolnej kwocie z przedziału

Co otrzymasz w zamian?

Znajdziesz się na liście naszych Darczyńców

Otrzymasz album Soyka & Cracow Singers. Shakespeare a cappella. ze specjalną dedykacją

Otrzymasz dwuosobowe zaproszenie na każdy z naszych koncertów na terenie Polski

Na życzenie, podziękowania oraz informacje w książkach programowych koncertów na terenie Polski