SILVER
WPŁAĆ DOTACJĘ

Bronze
Srebrny SponsorPLN1000 - 3999/rokdarowizna w dowolnej kwocie z przedziału

Co otrzymasz w zamian?

Znajdziesz się na liście naszych Darczyńców

Otrzymasz album Soyka & Cracow Singers. Shakespeare a cappella.

Otrzymasz jednoosobowe zaproszenie na każdy z naszych koncertów w Polsce