Oh drogie perły…

Najnowsza płyta CD zespołu Cracow Singers, to premierowa prezentacja nieznanych dotąd kolęd, które zapisane zostały w cennych Kancjonałach, powstałych i przechowywanych od ponad 400 lat w Opactwie Benedyktynek w podkrakowskich Staniątkach.
Wybrane kolędy śpiewane są w zarówno po łacinie jak i w urodziwym bardzo –  języku staropolskim. Sam zapis nutowy stanowią oryginalne partytury, partytury z uzupełnieniami w obrębie np. jednego lub dwóch głosów oraz autorskie opracowania kolęd w stylu renesansowych pieśni wielogłosowych, bazujących na temacie chorałowym.

Dzieciątko się narodziło

Join us

Cracow Nights

Krakowskie Noce to cykl cennych przedsięwzięć, na który składają się: Noc Muzeów, Noc Teatrów, Noc Jazzu, Noc Cracovia Sacra oraz Noc Poezji.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest ożywienie środowisk: muzealnego i galeryjnego, teatralnego, jazzowego, kościelnego i literackiego oraz popularyzacja na szeroką skalę miejsc i twórczości w wybranej dziedzinie. Udział w wydarzeniach programowych oraz imprezach towarzyszących jest bezpłatny.

Nocne zwiedzanie to przede wszystkim eksploracja obiektów na co dzień niedostępnych, zgłębianie zakamarków scen krakowskich teatrów czy pomieszczeń muzealnych. To przebywanie z kulturą wysoką, zwłaszcza poprzez nieograniczony wstęp na ekspozycje muzealne; uczestnictwo w życiu teatralnym miasta, poznawanie najnowocześniejszych osiągnięć w europejskim jazzie, odkrywanie zamkniętych w klasztornych skarbcach sakraliów czy ciekawe spotkania z poezją. To wreszcie niezliczona ilość wydarzeń towarzyszących głównemu nurtowi programowemu każdej z nocy w postaci warsztatów, spotkań z aktorami, multimedialnych prezentacji dotyczących historii i działalności krakowskich instytucji, koncertów czy jam sessions, trwających w klubach do późnych godzin nocnych. Zważywszy, iż poszczególne noce organizowane są w miesiącach, które charakteryzują się wzmożonym ruchem turystycznym projekt Krakowskich Nocy stanowi doskonałą ofertę kulturalną również dla zagranicznego turysty, promując w ten sposób dziedzictwo kulturalne Krakowa i jego potencjał twórczy.

DEZYDERATY. W HARMONII KULTUR I TRADYCJI.

Koncert w ramach Nocy Cracovia Sacra 2015.

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. 

O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.

Max Ehrmann
Dezyderata (1927) – fragment

Koncert przywołuje idee harmonijnej koegzystencji wielu wyznań i kultur Krakowa. Artyści zaprezentują przykłady kultury muzycznej i literackiej tworzonej w nurcie różnorodnych konfesji: prawosławnej, judaistycznej, ormiańskiej, katolickiej, protestanckiej. Na program koncertu złożą się utwory wielogłosowe na zespół  wokalny, pieśni solowe  oraz recytacje.

Podczas ubiegłorocznej edycji Cracovia Sacra wykonawcy wspólnie zaprezentowali poruszający rapsod słowno – muzyczny pn. Kalos – Kagathos. Obecna propozycja koncertowa stanowi kontynuację współpracy artystycznej.

W PROGRAMIE KONCERTU

Teksty poetyckie:

 • Z Litanii błagalnej na Wszystkich Świętych Nerses Sznorhali, (XIIw)
 • Zakwitniesz, komanyczko Petro Murianka (udostepnienie za zgodą autora)
 • O żywocie ludzkim Jan Kochanowski
 • Eli, Eli Hannah Senesh
 • Du heilge Brunst Martin Luther
 • Dezyderata Max Ehrmann

Kompozycje:

 • Chorchurd Chorin Komitas Wardapet
 • Surp, surp Makar Jekmalian
 • Eli, Eli David Zahavi
 • Samuel, Samuel Don Giosy Cento
 • Ego sum pastor bonus Wacław z Szamotuł
 • Versa est in luctum Tomas Luis de Victoria
 • Блажен муж Sergei Rachmaninoff
 • Богородице Дево, радуйся Sergei Rachmaninoff
 • Реве та й стогне Дніпр широкий Daniel Kryzhanivsky  
 • Modlitwa, gdy dziatki spać idą Wacław z Szamotuł
 • Du heilige Brunst Johann Sebastian Bach
 • Gabriel’s oboe Enio Morricone

Składamy podziękowania dla Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego za pomoc w zakresie repertuaru muzyki ormiańskiej.

Irena Urbańska – śpiew, recytacje

Cracow Singers – zespół wokalny

Karol Kusz – kierownictwo artystyczne

KALOS – KAGATHOS. RAPSOD DZIECIĘCY

Spektakl słowno – muzyczny inspirowany młodzieńczymi fascynacjami i twórczością literacką Karola Wojtyły.

Theatrum słowa, muzyki i przestrzeni przywołuje istotne wydarzenia i wspomnienia z życia Świętego Jana Pawła II, związane z jego osobowością artystyczną.

Materię rapsodu stanowią fragmenty poezji Karola Wojtyły, muzyka jako dopełnienie kontekstów historycznych i artystycznych z historii życia Świętego oraz minimalistyczna scenografia jaką stanowi wnętrze świątyni – kościół dolny w Centrum Jana Pawła II.

Obsada:

1. Dzieci ze Studia Teatralnego przy Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – kierownictwo artystyczne Urszula Ślusarczyk – Pieszczyk i Janusz Pieszczyk

2. Irena Urbańska – recytacja, śpiew

3. zespół wokalny Cracow Singers – kierownictwo artystyczne Karol Kusz