Oh drogie perły…

Najnowsza płyta CD zespołu Cracow Singers, to premierowa prezentacja nieznanych dotąd kolęd, które zapisane zostały w cennych Kancjonałach, powstałych i przechowywanych od ponad 400 lat w Opactwie Benedyktynek w podkrakowskich Staniątkach.
Wybrane kolędy śpiewane są w zarówno po łacinie jak i w urodziwym bardzo –  języku staropolskim. Sam zapis nutowy stanowią oryginalne partytury, partytury z uzupełnieniami w obrębie np. jednego lub dwóch głosów oraz autorskie opracowania kolęd w stylu renesansowych pieśni wielogłosowych, bazujących na temacie chorałowym.

Dzieciątko się narodziło

Join us

Sound & Picture

Dźwięk i obraz w obiektach światowego dziedzictwa.
Sound & Picture in world heritage objects.

Exploration, Promotion, Adventure
Cel strategiczny.

Upowszechnianie wiedzy na temat wybranych obiektów UNESCO dzięki formule – skojarzenia muzyki i obrazu, które powiązane z kontekstem kulturowym obiektu przekazane zostaną za pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych sposobów promocji i edukacji.

Odbiorcy projektu.

Projekt dedykowany jest w szczególności młodym odbiorcom. Powszechny, wykorzystujący nowe rozwiązania technologiczne i komunikacyjne sposób promocji pobudzi odbiorców do dalszych, głębszych eksploracji miejsc i kultur.